top of page

 ZAŁOŻYCIEL

Założycielem i właścicielem

Chaperone Royale jest Rafał Zyskowski.

Studia wyższe i doktoranckie ukończył

w Stanach Zjednoczonych. Studiował

w Louisiana State University

w Baton Rouge (LA) i w Indiana University

w Bloomington (IN), na których to uczelniach pełnił prestiżową funkcję Graduate Assistant.

Uczył również w szkołach publicznych miasta Baton Rouge w ramach amerykańskiego projektu edukacyjnego Big Buddy Program. Ukończył studia uzyskując tytuł Doctor of Musical Arts.  

Po dziesięciu latach edukacji w USA wyjechał do Londynu. Na przełomie dwóch lat pracował tam jako prywatny tutor dzieci z rodzin 'milionerów' i 'miliarderów'. 

 

Zdobyta wiedza, doświadczenie oraz styczność z ludźmi bardzo zamożnymi stały się inspiracją do otwarcia agencji zatrudnienia świadczącej usługi luksusowe dla najbardziej wymagającej klienteli w Polsce.

Rafał posiada dodatkowo

dwa certyfikaty potwierdzające znajomość

języka angielskiego: TOEFLCambridge CPE oraz dyplomy różnych kursów i szkoleń z zakresu rekrutacji.

Mieszka i pracuje w Krakowie.

bottom of page